Logo parteneri   |   Despre noi   |   Membri   |   Regulament   |   Copyrights   |   Contact
CAUTARE
LIKE US
online
Asociatia TuristMania
Cabane si Refugii
Cluburi montane
Salvamont Romania

Constituirea asociatiilor non-profit

Postat de: moderator, Ultima actualizare: 19 Aprilie 2024

01. Rezervarea denumirii

Primul pas este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea si ca nu exista coincidenta de nume cu alt ONG-uri. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG, strada Apolodor nr. 17, sector 5, tel. 037 204 1999 int.1192, e-mail: relatiipublice@just.ro.

Intai platiti taxa de 5 lei noi la Trezoreria sectorului (a oricarui sector, daca locuiti in Bucuresti) sau orasului in care locuiti, in contul Ministerului Justitiei. Pentru adresele trezoreriilor de sector din Bucuresti.

La registratura Ministerului Justitiei depuneti cererea-tip la care anexati dovada platii taxei (chitanta). Programul Registraturii este luni-vineri 9-12, 13-15.30. Daca nu sunteti din Bucuresti, trimiteti prin posta cererea si dovada platii taxei.

Puteti redacta singuri cererea, in forma de mai jos (cf. Anexei la OMJ 954/2000), sau puteti completa formularul disponibil la registratura Ministerului Justitiei.


CERERE

pentru acordarea disponibilitatii denumirii

1. Solicitantul:

- Numele/Denumirea .....................................................
- Domiciliul/Sediul ....................................................

2. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial (asociatie, fundatie, federatie) pentru care se solicita verificarea ...............

3. Denumirea a carei verificare se solicita ............................

4. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000

5. Tariful achitat ........... lei, conform [nr. chitanta].............

6. Data
7. Semnatura solicitantului

Dovada se ridica de la camera 6 parter, dupa programul: luni-vineri 10-12, marti si joi: 10-12 si 14-16, sau se primeste prin posta, cu scrisoare recomandata, la alegere.

Termen: 4 zile lucratoare de la data depunerii cererii in cazul in care ridicati cererea personal, sau 10 zile lucratoare, daca optati pentru raspunsul prin posta. Costuri: 5 lei noi, reprezentind taxa de verificare a disponibilitatii denumirii. Valabilitate: 3 luni de la data emiterii.

Observatie 1: Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor ?i institutiilor publice, cf. Legii 246/2005 pentru aprobarea OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii

Observatie 2: Dovada se poate prelungi, in caz de nevoie; in aceasta situatie trebuie sa depuneti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii dovezii initiale.


02. Intocmirea actului constitutiv si a statutului

In vederea dobandririi personalitatii juridice, va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si desemneaza organele de conducere)

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 2, din Legea 246/2005

Art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al asociatiilor:
- datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
- exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
- denumirea asociatiei;
- sediul asociatiei;
- durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat/ cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut;
- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
- persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.

Statutul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005.

Ca si actul constitutiv, statutul se redacteaza in forma autentica. El va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si a semnaturilor asociatilor) si in plus:
- explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
- modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
- drepturile si obligatiile asociatilor;
- categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor.

Potrivit art. 46 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, veniturile asociatiilor pot proveni din:
- cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil; spre exemplu, prin raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati);
- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
- dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
- venituri realizate din activitati economice directe. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei;
- donatii/ sponsorizari sau legate. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale succesorala;
- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
- alte surse legale;
- atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei.

Actul constitutiv si statutul se incheie in forma autentica (in fata notarului) sau atestata de avocat, in mai multe exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare).

Sfat: Trimiteti (prin posta electronica) sau dati notarului o copie a acestor acte, pentru a le citi si eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva zile inainte de data la care v-ati propus autentificarea.

Costuri: intre 150 si 300 lei noi, in functie de notar si de numarul exemplarelor autentificate. Durata: in functie de cat de repede puteti alcatui actele.


03. Sediul

Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru asociatie. Cel mai simplu este sa stabiliti drept sediu locuinta unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie in proprietatea acestuia). Ulterior, in functie de obiectul de activitate, veti putea cauta un alt sediu, in care sa va puteti desfasura activitatea.

E de la sine inteles ca daca doriti, spre exemplu, infiintarea unui club pentru promovarea sportului, va ajunge o simpla locuinta ca sediu, insa va trebui sa gasiti o sala de sport unde sa desfasurati activitatea propriu-zisa.

Proprietarul imobilului/apartamentului stabilit ca sediu autentifica la notariat o declaratie prin care pune la dispozitie spatiul respectiv ca sediu pentru asociatie.
Costuri: 25-40 lei noi, functie de notar. Durata: pe loc.

Observatii:
a. Este posibil ca Judecatoria sa va solicite in plus un Contract de imprumut de folosinta, numit si Contract de Comodat Acesta NU este necesar sa fie autentificat (este un act sub semnatura privata).

b. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie autentificata, si bineinteles de acordul proprietarului. In cazul imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare.

c. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer urmatoarele:
- Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul respectiv).
- Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz). Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului imobilului.

d. Unele instante nu cer dovada acordului vecinilor sau/si asociatiei de proprietari pe motiv ca acele dispozitii sunt prevazute expres numai in cazul legislatiei privind agentii economici, nu si in cea privind ONG-urile, sau/si pe motiv ca prevederile Legii Locuintei nu sunt aplicabile daca asociatia declara ca nu va desfasura activitate la sediu si ca sediul declarat ramane in continuare locuinta si deci nu se produce "schimbarea destinatiei" care ar necesita conform Legii Locuintei acordul Asociatiei de proprietari.


04. Constituirea patrimoniului

Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului. Acesta se constituie prin depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit, un cuantum egal cu 1 salariu minim brut pe economie (in acest moment, 310 lei noi). Se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara/CEC "in consemn, pe seama si la dispozitia Asociatiei...". Trebuie sa completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont, in valoare de circa 10 lei noi. Veti primi un extras de cont doveditor.

Banii ramin blocati la CEC pina la obtinerea hotaririi de infiintare, cind veti putea transfera banii intr-un cont bancar.

Daca doriti puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari, sau din sume mai mari si bunuri mobile/imobile, lucru care va fi mentionat in Statut.


05. Obtinerea Cazierului fiscal

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si sa depuna la Judecatorie, Cazierul Fiscal. Acesta este eliberat de Ministerul Finantelor Publice in termen de 10 zile de la depunerea cererii. Pentru Bucuresti, actul in cauza se elibereaza de la sediul Ministerului din str. J.L. Calderon nr. 13 (langa Teatrul Mic). Se achita o taxa de timbru de 5 lei noi. Se poate cere eliberarea si in regim de urgenta (3 zile lucratoare) contra unei taxe de 20 lei noi. Pentru amanunte consultati OG 75/2001 si OUG 86/2003
Atentie: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 15 zile de la data eliberarii!


06. Depunerea dosarului de inscriere si prezentarea in fata instantei

Puneti intr-un dosar actele de la punctele 1-5 (adica: actul constitutiv; statutul asociatiei; actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial; dovada disponibilitatii denumirii eliberate de Ministerul Justitiei; cazierul fiscal al asociatilor) plus o cerere adresata presedintelui Judecatoriei, si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti ce vi se spune, daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.

Daca este in regula, achitati o taxa de timbru (20 lei noi) la Directia Finantelor Publice Locale (DFPL) pe raza careia se afla Judecatoria.

Reveniti apoi la Judecatorie si depuneti dosarul complet, insotit de un timbru judiciar de 50 de bani. Veti fi instiintati despre termenul la care sa va prezentati in fata instantei si completul de judecata. Nu lipsiti din sala, la termen! In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, sau daca apreciaza ca dosarul este incomplet, e bine sa fiti de fata.

Pentru cei care nu au mai fost intr-o sala de tribunal: trebuie sa fiti prezenti in holul Judecatoriei in dimineata zilei anuntate, la 8.30, cu un act de identitate. Verificati la avizier numarul completului de judecata care analizeaza dosarul si numarul de ordine al acestuia din urma. Mergeti in sala si fiti atent la grefier, care striga dosarele in ordinea numerica. In momentul in care va auziti strigati, spuneti "prezent" si iesiti din banca. Veti fi intrebati ce anume solicitati si veti spune: "solicitam recunoasterea personalitatii juridice a asociatiei... conform cu cererea depusa la dosar".

Daca dosarul este complet, sentinta va fi "in pronuntare", adica verdictul se va da a doua zi si il veti putea gasi la Arhiva. Veti primi prin posta o copie a incheierii judecatoresti de inscriere a asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

Sfat: La inceputul sedintei de judecata, presedintele completului va intreba de amanari. Daca, din diferite motive, vreti sa amanati judecarea, veti spune numarul de ordine din acea zi (cel scris la avizier).


07. Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilor

La maxim 2 saptamani (termenul de transcriere a sentintelor in registrul Judecatoriei) dupa pronuntare, depuneti o cerere la Judecatorie pentru eliberarea Sentintei civile (incheierea judecatoreasca pronuntata in sedinta publica de judecator) si a Certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei.

Inscrierea in Registru se face din oficiu de catre instanta, odata ce sentinta ramane irevocabila. Cu Certificatul de inscriere se face in fapt dovada personalitatii juridice a organizatiei, acesta fiind - alaturi de Sentinta - cel mai important act al asociatiei.

Platiti la CEC taxa pentru eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta civila si Certificatul de inscriere in Registru. (Sfat: e bine sa cereti 4-5 copii). Cost: circa 2 lei noi/exemplar.


08. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de Inregistrare Fiscala, numit popular si Cod Fiscal.

La Directia de Finante Publice Locala de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti un dosar cuprinzand: Statut, Act constitutiv, Sentinta civila, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (toate in copie), timbru fiscal 3 lei noi, doua cereri "cod 010" (pe care vi le da inspectorul fiscal) completate. Termen: maxim 10 zile.

Observatie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile comerciale.


09. Stampila si imprimate cu regim special

Stampila este necesara pentru a certifica practic orice act semnat in numele organizatiei. Costuri: 70-150 lei noi/2 buc, in circa 24 ore, dupa buzunar si firma.

Sfat: faceti minim 2 stampile, una de birou si una de buzunar (de fapt, ideal ar fi sa faceti una si pentru contabil, deci 3...) La comanda prezentati o copie de pe Codul Fiscal.

Apoi, ar trebui sa va comandati facturier si chitantier si sa va luati fisa de magazie pentru evidenta formularelor cu regim special. Toate acestea se comanda la orice imprimerie, pe baza unei copii din Codul Fiscal. Asta e, birocratie...

Observatie: imprimatele sunt personalizate si in ele se mentioneaza de obicei si numarul contului bancar; deci, aceasta ultima etapa trebuie parcursa abia dupa cea de la pct. urmator, adica deschiderea contului bancar...


10. Deschiderea contului bancar

Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti-va cont la orice banca va convine.

Contul se deschide pe loc: sa aveti la voi Statutul si Actul Constitutiv, Sentinta civila, Certificatul de Inregistrare Fiscala, in original sau copie legalizata (care vi se va inapoia) si inca o copie xerox (care se retine), si stampila.

Vi se va cere cate un specimen de semnatura de la fiecare din cei pe care ii desemnati pentru a efectua operatiuni bancare (dintre asocieati, evident); asadar aveti grija sa fie prezenti si ei.

Apoi, transferati prin ordin de plata la banca, banii din patrimoniul initial depusi in consemn. Operatiunea dureaza circa 3 zile. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile asociatiei.

Articol vizualizat de 1809 ori

Lista comentarii

Trebuie sa fiti logat
pentru a putea adauga comentarii!


Alte articole din Legislatie

Cum infiintezi o asociatie Atunci cand trei sau mai multe persoane doresc sa isi ofere resursele materiale, cunostintele si forta de munca pentru realizarea unor activitati in interesul colectivitatii si nu in scop personal patrimonial, acestea pot constitui o asociatie. In materialul urmator iti prezentam etapele ce ... DETALII