Logo parteneri   |   Despre noi   |   Membri   |   Regulament   |   Copyrights   |   Contact
CAUTARE
LIKE US
online
Asociatia TuristMania
Cabane si Refugii
Cluburi montane
Salvamont Romania

Cum infiintezi o asociatie

Postat de: moderator, Ultima actualizare: 19 Aprilie 2024

Atunci cand trei sau mai multe persoane doresc sa isi ofere resursele materiale, cunostintele si forta de munca pentru realizarea unor activitati in interesul colectivitatii si nu in scop personal patrimonial, acestea pot constitui o asociatie.

In materialul urmator iti prezentam etapele ce trebuie parcurse pentru a infiinta o asociatie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Regulile pentru infiintarea si functionarea asociatiilor sunt incluse in prezent prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, act normativ modificat in mai multe randuri, inclusiv in 2016.

Potrivit documentului citat, persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii.

In ceea ce priveste asociatia, aceasta este o entitate fara scop patrimonial si poate fi constituita de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Practic, persoanele membre ale unei asociatii ofera permanent resurse materiale, cunostinte si forta de munca, iar principalul aport este de a sustine activitatile comunitatilor locale, regionale sau internationale, fara a urmari realizarea activitatilor economice si, implicit, producerea de profit.

Un alt element important de care trebuie tinut cont inainte de infiintarea unei asociatii priveste patrimoniul pe care aceasta trebuie sa il aiba. Daca pana acum putin timp pentru a pune bazele unei asociatii aveai nevoie de un patrimoniu initial in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, acum activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 de lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor, asa cum stabileste Legea nr. 46/2016, in vigoare de la inceputul acestei luni.

Etapele infiintarii unei asociatii

Pentru a infiinta o asociatie, membrii acesteia trebuie sa intocmeasca documentatia necesara, iar prima etapa o reprezinta colaborarea cu instanta de judecata. Concret, prima etapa, prealabila, la fel ca in cazul inmatricularii unei alte entitati, o reprezinta rezervarea denumirii asociatiei si dobandirea dovezii disponibilitatii acesteia.

Astfel, in vederea rezervarii denumirii, este necesara completarea unei cereri (un model gasiti in fisierul atasat articolului) si anexarea dovezii in original a achitarii tarifului de 36 de lei (se achita la Trezorerie in contul bugetului de stat nr. 20A365000 - "Alte venituri"), asa cum reiese din informatiile publicate pe site-ul Ministerului Justitiei (MJ).

Cererea se depune la Registratura generala a ministerului (program: luni-vineri: 9:30-12:00, 13:00-16:00) ori se transmite prin posta, termenul de solutionare fiind de cinci zile de la data primirii cererii.

Potrivit normelor in vigoare, denumirea asociatiei nu poate fi identica sau asemanatoare cu denumirea altei persoane juridice constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000. Totodata, este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice.

Nota: Rezervarea este valabila sase luni si poate fi prelungita o singura data, pentru o perioada de trei luni, printr-o cerere de prelungire a rezervarii formulata de solicitantul rezervarii initiale, inregistrate la MJ pana cel tarziu la data expirarii valabilitatii acesteia.

Mai departe, persoanele care doresc sa infiinteze o asociatie trebuie sa dovedeasca faptul ca detin un sediu social. Astfel, documentele care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social pot fi: extrasul de carte funciara, contractul de vanzare-cumparare, contractul de donatie in forma autentica sau certificatul de mostenitor, in cazul persoanelor care aleg sa foloseasca drept sediu social un imobil pe care il au in proprietate, sau contractul de inchiriere, contractul de subinchiriere sau cel de comodat pentru spatiile inchiriate.

Important! In cazul in care sediul social al asociatiei este stabilit intr-un bloc de locuinte, este nevoie si de acordul vecinilor cu pereti comuni si al asociatiei de locatari pentru stabilirea sediului social.

Continutul si intocmirea actului constitutiv si statutului

Asa cum este precizat in OG nr. 26/2000, membrii asociati incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat. De altfel, cele doua documente arata cum este organizata asociatia, care este obiectul de activitate, detalii despre sediu, fondatori etc.

Concret, actul constitutiv al unei asociatii se semneaza de catre toti membrii asociati si trebuie sa cuprinda:

* datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
* exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
* denumirea asociatiei;
* sediul asociatiei;
* durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
* patrimoniul initial al asociatiei. Asa cum am mentionat anterior, activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
* componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
* persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.

In ceea ce priveste statutul, acesta cuprinde, la randul sau, elementele prevazute in actul constitutiv, cu exceptia ultimelor doua elemente prezentate anterior. In plus, statutul trebuie sa mai cuprinda:

* precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
* modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
* drepturile si obligatiile asociatilor;
* categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
* atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
* destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

Odata intocmite aceste documente, solicitantii pot depune la judecatoria pe raza careia noua asociatie isi va avea sediul dosarul de infiintare, care va cuprinde urmatoarele documente:

* actul constitutiv si statutul;
* dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de MJ;
* dovada patrimoniului initial al asociatiei - cel putin 200 de lei, facuta printr-un extras de cont de la banca unde patrimoniul initial a fost depus;
* chitanta care atesta dovada achitarii taxei judiciare de timbru in suma de 100 lei - aceasta se face la CEC sau la Administratia Finantelor Publice pe raza careia se afla judecatoria;
* copii ale cartilor de identitate ale membrilor asociati;
* cazierele fiscale ale asociatilor;
* o cerere tip adresata presedintelui judecatoriei pe raza careia se afla sediul, in care se solicita "acordarea personalitatii juridice si inscrierea asociatiei in registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial".

Cererea de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie urmeaza sa-si aiba sediul poate fi depusa de oricare dintre membrii asociati, in baza unei imputerniciri, si va fi insotita de urmatoarele documente:

* actul constitutiv;
* statutul asociatiei;
* actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
* dovada disponibilitatii denumirii eliberata de MJ sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

In termen de trei zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor amintite anterior, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. La cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia i se va oferi un certificat de inscriere, care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. De altfel, certificatul de inscriere este cel care face dovada personalitatii juridice in relatiile cu tertii.

Nota: Potrivit OG nr. 26/2000, incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului. Termenul de apel este de cinci zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.

Odata incheiate procedurile cu instanta de judecata, urmeaza obtinerea certificatului de inregistrare fiscala (CIF) de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Astfel, dosarul pentru obtinerea CIF-ului, care se depune la registratura ANAF, va cuprinde urmatoarele documente:

* statut (copie);
* act consitutiv (copie);
* incheierea judecatoareasca (copie);
* certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie);
* timbru fiscal de 3 lei;
* doua formulare 010 completate ("Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica").

Sursa: AvocatNet.ro

Articol vizualizat de 1428 ori

Lista comentarii

Trebuie sa fiti logat
pentru a putea adauga comentarii!


Alte articole din Legislatie

Constituirea asociatiilor non-profit 01. Rezervarea denumirii Primul pas este obtinerea dovezii ca denumirea aleasa de voi este conforma cu legea si ca nu exista coincidenta de nume cu alt ONG-uri. Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, Serviciul de Relatii cu Publicul si Evidenta ONG, strada ... DETALII